ไม้อัดมาจากไหน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบชัดว่าไม้อัด มันคือไม้จริงหรือไม่ แล้วคุณสมบัติทางกายภาพของไม้จริงและไม้อัดมันต่างกันอย่างไร  ลองชมวิดีโอแสดงกรรมวิธีการผลิตไม้อัดตามนี้ดู

ทีนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วว่า ไม้อัดผลิตมาอย่างไร

ต่อมาเราจะมาดูกันว่าการใช้ไม้อัดมันมีข้อดีอย่างไร

ข้อได้เปรียบของไม้อัดเมื่อเทียบกับการใช้ไม้จริง (ไม้แปรรูป)

 1. ประหยัดไม้ในธรรมชาติ - ลดการสูญเสียไม้ จะเหลือไม้แค่ส่วนของแกนกลางและเปลือกเท่านั้นที่เป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ (waste)
 2. ความแข็งแกร่ง -
    - สำหรับไม้แปรรูป(ไม้จริงในภาษาพูด) - โดยไม้ที่มีลายเนื้อไม้ตามแนวยาว (along the grains)  จะมีความแข็งมากกว่า ไม้ที่มีลายตามแนวขวาง (across the grain)
    - สำหรับไม้อัด - ความแข็งแรงของไม้อัดเกิดจากการตั้งฉาก (90°) ของลายไม้ในแต่ละ layer
  *** สิ่งนี้สรุปได้ชัดเจนว่า ถ้าไม้เป็นไม้ชนิดเดียวกัน มีน้ำหนักเท่ากัน ไม้อัดจะแข็งแรงกว่าไม้จริง เนื่องด้วยกลไกของการผลิตไม้อัด ***
 3. ลดการหดตัว , การขยายตัว และ การบิดงอของไม้ (shrinkage,swelling and warping) การสร้างที่ได้สมดุลของไม้อัด (ด้วยทิศทางที่ให้ลายเนื้อไม้ของชั้นที่ติดกันตั้งฉากกัน) ทำให้น้ำหนักของแต่ละชั้นได้สมดุลกัน สิ่งนี้เองที่ช่วยลด อาการหดตัว ขยายตัว และ บิดงอของไม้
 4. ข้อได้เปรียบหลักๆ เมื่อเทียบกับไม้จริงคือ คุณสมบัติของไม้อัดนั้นจะเหมือนกันตลอดทั้งแผ่น ซึ่งต่างจากไม้จริงยาวๆ ซึ่งบางส่วนอาจจะแข็งแรงไม่เท่ากัน เนื่องจากติดส่วนกระพี้ของไม้
 5. ไม้อัดช่วยป้องกันการแยกออก (Splitting) ในกรณีที่ทำหน้าโต๊ะ หรือ ผนังตู้ต่างๆที่ต้องใช้ไม้จริงมาเพลาะกัน เพื่อให้ความกว้างมันมากขึ้น เมื่อใช้งานไปนานๆ ก็มีสิทธิ์ที่ไม้จะแยกออกจากกัน 
 6. สะดวกในการตัดเป็นรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน ในกรณีไม้จริงมักถูกบังคับด้วยขนาด/ความหนา ของหน้าไม้
 7. ไม้อัดมีอัตรา ความแข็งต่อน้ำหนัก และ ความแข็งต่อความหนา สูง (สูงกว่าไม้จริงในน้ำหนักที่เท่ากัน)
 8. ไม้อัดมีขนาดให้เลือกหลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน