ความเข้าใจในเรื่องของขนาดไม้

ความเข้าใจในเรื่องของขนาดไม้

เมื่อไปที่ ร้านขายไม้ ที่อยู่ในท้องถิ่นของคุณ จะสังเกตุเห็นไม้ที่เก็บอยู่ในสต็อก ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ขนาดของไม้เนื้ออ่อนที่มีขนาดแตกต่างจากไม้เนื้อแข็ง  ถ้าคุณไปซื้อไม้ที่มีขนาดที่เขียน 1"x2" (ออกเสียงว่า นิ้ว สอง) คุณอาจจะได้ไม้ที่มีขนาดไม่เท่ากับ 1x2 จริงๆก็ได้ ซึ่งเราจะชี้ให้เห็น ข้อเท็จจริงบางอย่างสำหรับไม้ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ทำไม ไม้ขนาดหนึ่งนิ้ว ออกมาแล้วไม่ได้ขนาดจริงๆเต็มหนึ่งนิ้ว:

ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคนเรียกขนาดของไม้ว่า  2"x4" (ออกเสียง "สองสี่") แต่มีไม่กี่คนที่จะรู้ว่าแท้จริงความสูงและความกว้างของ 2"x4" ที่แท้จริงนั้น กลับได้ออกมาใกล้เคียงกับ 1 1/2 "x 3 1/2" ขึ้นอยู่กับความแห้งของไม้ และวิธีการตัดไม้ (milling method) ในทำนองเดียวกันไม้ที่บอกว่าหนา 1" (1 นิ้ว) จะมีความหนาจริงเพียงประมาณ 3/4" (หรือเรียกว่า 6 หุน หรือ 6/8 นิ้ว)

สาเหตุประการหนึ่งที่เราได้ไม้ไม่เต็มขนาดที่ระบุเกิดขึ้นจาก การหดตัวของไม้เมื่อไม้มันแห้งขึ้น (สูญเสียน้ำในเนื้อไม้) ดังนั้นไม้จากโรงเลื่อยที่ทำการผ่าตามขนาด และถูกส่งมายังร้านค้าที่จัดจำหน่ายแล้ว มันจะมีการหดตัวของไม้ตามธรรมชาติ ทำให้ขนาดมันลดลง

ส่วนความยาวของไม้ มักไม่ได้รับผลกระทบจากการหดตัว ทำให้ความยาวของไม้ที่แท้จริงใกล้เคียงกับขนาดที่จำหน่าย หรือ ต่างกันเพียงเล็กน้อย

ดังนั้นหากต้องการขนาดไม้ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำเป็นที่จะต้องซื้อไม้ขนาด 1 1/2" มาใช้งานซึ่งต้นทุนของวัสดุก็จะเพิ่มขึ้น
ในงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ บางครั้งผู้ออกแบบไม่มีความเข้าใจในเรื่องของขนาดไม้ ผู้ใช้งานจริงก็ไม่มีความรู้ เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น

ผู้ออกแบบกำหนดว่า ขนาดไม้ที่ต้องการคือหนาประมาณ 10 x 10 ซม. (หรือประมาณ 4"x4" )

ผู้ว่าจ้าง (ผู้ใช้งานจริง) ก็ไปทำการว่าจ้าง ให้ผู้ผลิตสินค้า ผลิตสินค้าโดยที่มีข้อกำหนดว่า ความหนาของไม้ต้องไม่น้อยกว่า 10x10 ซม. (สัก 9.5x9.5 ซม. ก็ไม่ได้ ห้าม)

ผู้ผลิตสินค้า ไม่สามารถใช้ไม้ขนาด 4"x4" ได้ เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้นจึงต้องไปซื้อไม้ขนาด 5"x5" มาใช้ให้แทน

ลองคำนวนราคาไม้ดู

ไม้ขนาด 4"x4" ยาว 1 เมตร  มีปริมาตร (คิวบิกฟุต) ประมาณ 0.37 คิว  ราคาคิวละ 2,000 เป็นจำนวนเงิน 740 ต่อต้น
ไม้ขนาด 5"x5" ยาว 1 เมตร  มีปริมาตร (คิวบิกฟุต) ประมาณ 0.58 คิว  ราคาคิวละ 2,500 เป็นจำนวนเงิน 1,450 ต่อต้น 
(ไม้ขนาดพิเศษ อาจจะมีค่าตัดไม้จากโรงเลื่อยเพิ่มเติมอีก 

โต๊ะ 1 ตัว มี  4 ขา ถ้าใช้ไม้ 4x4 จะจ่ายค่าขาโต๊ะเกือบๆ 3000 บาท
โต๊ะ 1 ตัว มี  4 ขา ถ้าใช้ไม้ 5x5 จะจ่ายค่าขาโต๊ะเกือบๆ 6000 บาท

ซึ่งขนาดไม้ที่ต่างกันเล็กน้อย มีผลทำให้ต้นทุนของสินค้าที่สั่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว
หากผู้ออกแบบหรือผู้ใช้มีความเข้าใจในเรื่องของไม้ 
ก็จะทำให้ได้งานที่ออกมาในราคาที่คุ้มค่ากว่าครับ