ชนิดไม้เนื้อแข็งที่ทำเฟอร์นิเจอร์

ไม้ตะเคียน

เป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ภายในบ้าน ที่ต้องการเนื้อไม้ที่มีความทนทาน ความเหนียว และยืดหยุ่น  คุณสมบัติเด่นๆ สรุปได้ดังนี้

- เนื้อไม้มีความทนทาน

- ทนต่อปลวกได้ดี

- ในงานช่าง สามารถเลื่อย ไสกบ ตกแต่งและชักเงาได้ดีมาก

เป็นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ใช้ในการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สะพาน 

- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน หีบใส่ของ

- งานโครงสร้าง อาทิ หน้าต่าง วงกบประตู พื้นกระดาน ฝ้าหลังคา รั้วไม้

- ด้ามจับต่างๆ อาทิ ด้ามจับเครื่องมือกสิกรรม  พานท้ายและรางปืน

- ต่อเรือ ทำเรือมาด เรือขุด เรือแคนู เสาโป๊ะ กระโดงเรือ

- ทำรถลาก หมอนรองรางรถไฟ ตัวถังรถ

- กังหันน้ำเกวียน หูกทอผ้า ทำไม้ฟืน

ไม้กาเปอร์

 

ไม้สยา

ไม้เต็ง

เป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ ที่มีความแข็งแรงมาก มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การนำมาทำงานโครงสร้างที่ไม่ต้องการความสวยงามมากนัก ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์สนามหรือ outdoor furniture ที่ต้องการไม้ที่ทนทานต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดี ลักษณะเด่น-ด้อยของไม้เต็ง

- เนื้อไม้มีความแข็งสูงมาก  ทนทานต่อสภาพอากาศ

- ผิวหยาบ เสี้ยนลายไม้ไม่ค่อยสวยงาม

- มีรูคล้ายรูมอดค่อนข้างเยอะ แต่จริงๆแล้วเป็นรูสำหรับระบายอากาศของต้นไม้

- ในงานช่าง เลื่อย ไสกบ ตกแต่งและชักเงาได้ค่อนข้างยาก

- ราคาไม่สูงมากนัก

- เป็นไม้เศรษฐกิจ หาซื้อได้ง่าย

- เต็งบางชนิด เช่น เต็งมาเลย์ อยู่ในเขตชื้น จึงมีปัญหาเรื่องไม้บิดตัวค่อนข้างมาก

เป็นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ใช้ในงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน ตง วงกบ ประตูหน้าต่าง 

- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน

- งานโครงสร้าง อาทิ หน้าต่าง วงกบประตู พื้นกระดาน ฝ้าหลังคา รั้วไม้

- เครื่องมือด้านการกสิกรรม 

- ทำรถลาก หมอนรองรางรถไฟ ตัวถังรถ