E-Catalog > ชุดโต๊ะนักเรียน (Student Desk) > โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ไลท์เวิรค์

PAGE VIEW : 16,977

Product Information :

Name :
โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ไลท์เวิรค์
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ชุดโต๊ะนักเรียน (Student Desk)
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ไลท์เวิรค์ ผลิตจากไม้ยางพารา ทำสีพ่นสดใส เหมาะกับห้องเรียนเด็กเล็ก หรือ ห้องเรียนศิลปะ

Product Detail :

ผลิตจากไม้ยางพารา โต๊ะและเก้าอี้จะใช้การเข้าลิ่มทั้งหมด เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับเฟอร์นิเจอร์ จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานได้ยาวนาน

หน้าโต๊ะทำด้วยสีพ่นอุตสาหกรรม จาก TOA ที่ปราศจากโลหะหนัก ตามมาตรฐานของยุโรป

สามารถเลือกสีต่างๆได้หลากหลายด้วยเครื่องผสมสีของ TOA

สามารถผลิตได้หลากหลายขนาด
ขนาดโต๊ะ 120x60x50 สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมต้น

ขนาดโต๊ะ 120x60x65 สำหรับเด็กประถมต้น-ประถมปลาย

ขนาดโต๊ะ 120x60x75 สำหรับเด็กมัธยม-ขนาดผู้ใหญ่

** สามารถทำขนาดอื่นได้ตามต้องการProduct Gallery :

Other Product In Group "ชุดโต๊ะนักเรียน (Student Desk) (31)"