PAGE VIEW : 155

Product Information :

Name :
ชั้นวางของ 16 ช่อง เมสซี่
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display)
Brand :
TYG
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ชั้นวางของ 16 ช่อง เมสซี่

Product Detail :

* สามารถวางของได้ถึง 16 ช่อง 

* รูปแบบทรงตั้ง

* สามารถเลือกแบบ , สี ตามความต้องการได้

* มีความแข็งแรงทนทาน 

* ดีไซน์ สวยงาม ทันสมัยOther Product In Group "ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display) (43)"