PAGE VIEW : 159

Product Information :

Name :
ที่วางหนังสือพิมพ์ โจโจ้
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display)
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ที่วางหนังสือพิมพ์ โจโจ้

Product Detail :

* ชั้นวางหนังสือพิมพ์ โจโจ้

* สูง 62 ซม.

* วางหนังสือได้ 2 ชั้น 

* รูปแบบทันสมัย มีความแข็งแรง ทนทาน

* สามารถเลือกสีได้ตามต้องการOther Product In Group "ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display) (43)"