E-Catalog > เก้าอี้ร้านอาหาร (Restaurant Chair) > เก้าอี้บาร์ เอสอาร์

PAGE VIEW : 669

Product Information :

Name :
เก้าอี้บาร์ เอสอาร์
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. เก้าอี้ร้านอาหาร (Restaurant Chair)
Brand :
TYG
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เก้าอี้บาร์ เอสอาร์

Product Detail :

* เก้าอี้บาร์ เอสอาร์

* สูงประมาณ 90 ซม.

* สามารถเลือกใส่เบาะนั่ง หรือ ไม่ใส่ก็ได้ ตามความต้องการ

* สามารถเลือกสีได้ตามต้องการOther Product In Group "เก้าอี้ร้านอาหาร (Restaurant Chair) (33)"