E-Catalog > ตู้เสื้อผ้า (Wardrobe) > ตู้เสื้อผ้า 4 ถอด แกะลาย 5เส้น

PAGE VIEW : 1,818

Product Information :

Name :
ตู้เสื้อผ้า 4 ถอด แกะลาย 5เส้น
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ตู้เสื้อผ้า (Wardrobe)
Brand :
TYG
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ตู้เสื้อผ้า 4 ถอด แกะลาย 5เส้น

Product Detail :

ตู้เสื้อผ้า 4 ถอด แกะลาย 5เส้น 8' 
* บานพับซ่อน
* W240*D60*H190 cm
* สวยงาม ทนทาน ภายในมีราวบนยาวตลอด และ ราวแขวนกางเกง 


Other Product In Group "ตู้เสื้อผ้า (Wardrobe) (8)"