วิธีสร้าง Air Raid Silen


สร้างเครื่องทำเสียงสัญญาณเตือนภัย (ไซเรน) ด้วยกลไก มอเตอร์และงานไม้ ฝรั่งนี่เขาเก่งจริงๆ