ทำ Fixture สำหรับการเจาะรูเดือยด้วย Router


หากช่างไม่มีเครื่องสำหรับเจาะรูเดือย (Mortiser) เราสามารถสร้าง Fixture สำหรับใช้ Router ในการเจาะรูเดือยแทนเครื่องเจาะรูเดือยก็ได้