E-Catalog > ชุดโต๊ะนักเรียน (Student Desk) > ชุดโต๊ะนักเรียนคางหมู ไลท์เวิร์ค

PAGE VIEW : 5,670

Product Information :

Name :
ชุดโต๊ะนักเรียนคางหมู ไลท์เวิร์ค
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ชุดโต๊ะนักเรียน (Student Desk)
Model :
ไลท์เวิร์ค
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ชุดโต๊ะนักเรียนคางหมู ไลท์เวิร์ค ระดับชั้นประถม โต๊ะ 80x40x65 โต๊ะจำนวน 6 ตัว สามารถต่อเป็นรูปหกเหลี่ยมได้ เหมาะสำหรับการเรียนแบบเน้นกิจกรรมกลุ่ม

Product Detail :

ชุดโต๊ะนักเรียนคางหมู ไลท์เวิร์ค ระดับชั้นประถม โต๊ะ 80x40x65
โต๊ะจำนวน 6 ตัว สามารถต่อเป็นรูปหกเหลี่ยมได้
เหมาะสำหรับการเรียนแบบเน้นกิจกรรมกลุ่ม


ผลิตด้วยวัสดุ ไม้ยางพาราทั้งตัว

ทำสีพ่นสดใส


ขนาดละเอียดสำหรับ ตัวโต๊ะคางหมู

ขาโต๊ะ 2"x2" หลังจากไสตกแต่งแล้วเหลือประมาณ 4.5x4.5 cm.

หน้าโต๊ะหนา 20 มม.

ตามมุมโต๊ะจะลบมนให้ ป้องกันอันตรายกับเด็ก


ตามขอบ สัน ต่างๆของหน้าโต๊ะ ขาโต๊ะ จะลบคมให้ทั้งหมด
เพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กนักเรียนOther Product In Group "ชุดโต๊ะนักเรียน (Student Desk) (29)"