เครื่องไสไม้ หน้า 12 นิ้ว


มาดูตัวอย่างการไสไม้ด้วยเครื่องไส (planer) เครื่องไสจะช่วยให้หน้าไม้เรียบ และ สามารถที่จะรีดไม้ให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ